S výmenou posledného okna začala aj rekonštrukcia zábradlia na emporách

Na jar roku 2020 pokračovala rekonštrukcia synagógy v rámci dokončenia 2. etapy, uzavretím okenných otvorov synagógy. Podarilo sa dokončiť výmenu ďalších deviatich okien, z celkového počtu 29. V druhej polovici roka sme zrealizovali projekt MK-4985/2019/423 Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča – výmena kruhovej okennej výplne hlavného priečelia, rekonštrukcia zábradlia a podlahy na ženskej empore, […]

Druhá etapa rekonštrukcie okien bola ukončená na jar 2020

Ďalších 9 okien bolo zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík štyroch okien na schodiskách, troch vo svätyni a dvoch okien vo veži prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali. Okná na schodiskách synagógy nesú mená po darcoch: Samuel Behrík, Josef Dolan, ŽNO Žilina. Niektoré okná vo svätyni boli zrekonštruované a […]

Okná v synagóge budú onedlho kompletné

Rekonštrukcia synagógy pokračovala v roku 2019 realizáciou replík okien vo svätyni, nad schodiskami a vo veži. Okrem ministerstva kultúry, ktoré projekt podporilo prostredníctvom grantového programu Obnov si svoj dom, aj tieto okná podporili darcovia, ktorí si niektoré z nich adoptovali. V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať prvú časť projektu výmeny okien. Nové okná sme […]

Prvá etapa rekonštrukcie okien je ukončená

Spolu 19 okien je zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík osemnástich okien so všetkými detailmi v hlavnej lodi prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali. Okná na prízemí synagógy nesú mená po darcoch: Miriam Yusua Rezek, Osnat a Amnon Donat, Lilliana Lang, Slavomír Bodis, HOUR, spol. s r. o., Lilot […]

Synagóga dostane nové okná

Rekonštrukcia synagógy pokračovala v roku 2018 realizáciou replík okien v hlavnej lodi. Na okná prispelo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali. V projekte sme sa zamerali na realizáciu replík okien so všetkými detailmi v hlavnej lodi s cieľom uzatvoriť synagógu, aby sa zamedzilo ďalšej deštrukcii interiérovej výzdoby. Stav okenných výplní […]

Pomôžte nám dvomi percentami obnoviť okná v synagóge

Ďalšia etapa rekonštrukcie synagógy je takmer skončená. Trvalo to vyše roka, ale stropy, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou, sa nám podarilo zrekonštruovať. Zostáva už len dorobiť zopár dokončovacích prác a môžeme sa vrhnúť do ďalšej etapy. Na tento rok sme si stanovili ako prioritu výmenu okien za ich presné kópie (podľa nariadenia Krajského pamiatkového úradu) […]

Synagóga má nové stropy

Uverejnené 9. 1. 2018 v regionálnom týždenníku V bytčianskej synagóge zrekonštruovali poškodené stropy Synagóga v Bytči pomaly, ale isto pokračuje v rekonštrukcii. O jej záchranu sa stará OZ Na záchranu bytčianskej synagógy pod vedením Michala Fileka. Ten je presvedčený, že pre Bytču je dôležité túto národnú kultúrnu pamiatku zachrániť a zrekonštruovať. V Bytči zachraňujú národnú kultúrnu pamiatku. Postaralo sa o to […]

Verejná zbierka je predĺžená o rok

Až do 31. marca 2018 môžete prispieť na záchranu synagógy prostredníctvom verejnej zbierky s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy. Doteraz sa nám podarilo vyzbierať len časť prostriedkov potrebných na nevyhnutnú výmenu okien a sanáciu stropov napadnutých drevokaznou hubou na národnej kultúrnej pamiatke a preto existovala naliehavá potreba predĺženia zbierky na naplnenie všeobecne prospešného účelu zbierku. Ministerstvo […]

Tretina okien v synagóge má už svojho majiteľa. Pridajte sa!

  Projekt adoptuj si okno v synagóge má za sebou prvú tretinu. Už desať okien má svojho majiteľa a prvé z nich – okno č. 5 nad hlavným vchodom – je už vo výrobe.     Ešte stále je tu jedinečná šanca pre všetkých, ktorí nám chcete pomôcť. Adoptujte si svoje okno a Vaše meno, […]

Prezentačné video o synagóge