titulná foto

Spolu 19 okien je zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík osemnástich okien so všetkými detailmi v hlavnej lodi prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali.

Okná na prízemí synagógy nesú mená po darcoch: Miriam Yusua Rezek, Osnat a Amnon Donat, Lilliana Lang, Slavomír Bodis, HOUR, spol. s r. o., Lilot Moorman.

Okná na ženských emporách na poschodí sú pomenované po darcoch: Pavel Král, Moris John a William Michael Kun, Ján Katrušík.

Svoje darcovské príspevky adresovali na okná: Katarína Prítelová, Peter Langer a Peter Werner.

Vitrážové okno nad hlavným vchodom bolo zrekonštruované a osadené v máji 2018. Aj toto okno nesie meno čestného občana mesta Bytča a bytčianskeho rodáka, Pavel Král.

 

1 spolu prízemie ex

Okná na prízemí synagógy pred a po rekonštrukcii – exteriér

2 spolu prízemie in

Okná na prízemí synagógy pred a po rekonštrukcii – interiér

3 spolu emora ex

Okná na ženskej empore pred a po rekonštrukcii – exteriér

4 spolu empora in

Okná zo ženskej empory pred a po rekonštrukcii – interiér

5 spolu vyrezávanie detail (2)

Detail okien na ženskej empore pred a po rekonštrukcii – exteriér

6 spolu vitráže detail (2)

Detail okien na ženskej empore, vitráž pred a po rekonštrukcii – interiér

7 spolu okno nad vchodom (2)

Okno nad hlavným vchodom pred rekonštrukciou – exteriér a po rekonštrukcii – interiér

12 MK SR logo

V roku 2019 pokračujeme druhou etapou rekonštrukcie okien vo svätyni, okien na schodiskách a vo veži. Po skončení tejto etapy bude už vzácna interiérová výzdoba synagógy chránená pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.