Na jar roku 2020 pokračovala rekonštrukcia synagógy v rámci dokončenia 2. etapy, uzavretím okenných otvorov synagógy. Podarilo sa dokončiť výmenu ďalších deviatich okien, z celkového počtu 29.

V druhej polovici roka sme zrealizovali projekt MK-4985/2019/423 Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča – výmena kruhovej okennej výplne hlavného priečelia, rekonštrukcia zábradlia a podlahy na ženskej empore, ktorý bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt bol tiež spolufinancovaný z dotácie Mesta Bytča.

12 MK SR logo

 

Erb mesta Bytča

 

V projekte išlo o tretiu (poslednú) etapu v rámci rekonštrukcie okien, konkrétne o rekonštrukciu pôvodného rozetového okna priečelia synagógy, ktorá pozostávala z troch samostatných častí.

1. Rekonštrukcia pôvodného rozetového okna

Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť L-Restore, s. r. o., Levoča. Vykonaná bola demontáž okna, očistenie od depozitov, spevnenie drevenej hmoty, doplnenie/dotmelenie poškodených častí drevenej hmoty, farebný náter.

 

9 l restore20

Pôvodné rozetové okno pred rekonštrukciou

10 l restore27

Detail pôvodného rozetového okna pred rekonštrukciou

11 l restore24

Detail pôvodného rozetového okna pred rekonštrukciou

12 l restore11

Rozetové okno v procese rekonštrukcie

13 l restore12

Rozetové okno v procese rekonštrukcie

14 l restore16

Detail rozetového okna v procese rekonštrukcie

15 l restore10

Zrekonštruované okno bez náteru

16 l restore8

Zrekonštruované rozetové okno bez náteru

18 l restore4

Zrekonštruované rozetové okno

l restore6

Zrekonštruované rozetové okno

17 l restore3

Zrekonštruované rozetové okno

2. Rekonštrukcia farebného zasklenia pôvodného dreveného rozetového okna

Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Patias, s. r. o., Košice. Vykonaná bola rekonštrukcia farebných výplní na základe realizovaného výskumu, farebná výplň v strednej časti okna bola osadená do olovených pásikov v tvare Dávidovej hviezdy, zasklenie je prichytené k rámu okna gitovaním farebným silikónom

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zasklenie strednej časti okna v tvare Dávidovej hviezdy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Farebná vitráž – zasklené rozetové okno – interiérová strana okna

Farebná vitráž – zasklené rozetové okno – exteriérová strana okna

3. Výroba izolačného okna za rozetové okno

Verejní obstarávanie vyhrala spoločnosť Drevovýroba – Kočiš, s. r. o., Žehra. Vykonaná bola výroba izolačného okna s použitím materiálu eurohranol smrek, číre izolačné dvojsklo 4-16-4 s teplým pásikom v odtieni RAL 8003, uchytenie skla silikónom s imitáciou gitovania, náter krycia farba rovnaká ako je na už realizovaných oknách.

 

4 kočiš3

Rám izolačného okna

5 kočiš4

Sklo pre izolačné okno

Súčasťou projektu bola aj tvarová a farebná rekonštrukcia, kompletizácia jednotlivých prvkov a častí, osadenie na pôvodné miesto zábradlia speváckej empory a časti ženskej empory.

2 hagara4

Osadenie zábradlia na pôvodné miesto na speváckej empore

1 hagara2

Osadenie zábradlia na pôvodné miesto na speváckej empore a časti ženskej empory

3 hagara1

Tvarové prvky zábradlia

Čaká nás ďalšia výzva. V roku 2021 plánujeme dokončenie umeleckých prvkov zábradlia a podláh na ženskej a speváckej empore a rekonštrukciu schodov pred hlavným vchodom synagógy.

Ohliadnutie sa späť:

Od roku 2016, kedy sme synagógu prevzali a zaviazali sa ju zrekonštruovať, sa nám podarilo:

  • zreštaurovať a osadiť kópiu Mojžišových tabúľ nad vchodom
  • odstrániť drevokaznú hubu
  • vymeniť napadnuté časti trámov v interiéri
  • zrekonštruovať stropy nad ženskými emporami, galériou a nad pravým schodiskom
  • zrealizovať repliky okien so všetkými detailmi na dvadsiatich ôsmich okenných výplniach.