Prečo to robíme?

V roku 1801 stála pri pivovare veľmi jednoduchá budova modlitebne. Súčasnú synagógu v neorománskom štýle postavila židovská náboženská obec v 90. rokoch 19. storočia za výdatnej finančnej podpory baróna Poppera. V roku 1886 sa synagóga zaskvela v celej svojej kráse a v r. 1990 sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. Od roku 2002 bolo jej majiteľom občianske združenie Biblické centrum, ktoré s rekonštrukciou začalo. Podarilo sa mu vymeniť zničenú strechu, vykonať sanáciu proti vlhkosti, zabezpečiť reštaurátorský prieskum a vypracovať projekt rekonštrukcie.

Bohužiaľ v roku 2010 práce zastavil súdny spor s majiteľom pozemku pod synagógou. Jeho urovnanie a opätovné naštartovanie rekonštrukcie je úlohou občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.

Ďalším cieľom je opraviť ju a sprístupniť verejnosti. Zrekonštruovaná synagóga nebude objektom náboženského významu. Bude slúžiť všetkým Bytčanom predovšetkým na kultúrno-spoločenské účely, stane sa miestom koncertov, výstav, divadelných predstavení a sídlom bytčianskeho mestského múzea. Je predpoklad, že do mesta pritiahne turistov a návštevníkov z domova, aj zo zahraničia a znova sa zaskvie ako unikátny šperk tohto regiónu.

VIAC O REKONŠTRUKCII

Do dnešného dňa máme vyzbieraných

142 671,23 eur / 1 000 000 eur

Aktuálne sa deje:

S výmenou posledného okna začala aj rekonštrukcia zábradlia na emporách

22. januára 2021

Na jar roku 2020 pokračovala rekonštrukcia synagógy v rámci dokončenia 2. etapy, uzavretím okenných otvorov synagógy. Podarilo sa dokončiť výmenu ďalších deviatich okien, z celkového počtu 29. V druhej polovici roka sme zrealizovali projekt MK-4985/2019/423 Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča – výmena kruhovej okennej výplne hlavného priečelia, rekonštrukcia zábradlia a podlahy na ženskej empore, […]

schody 4 2krát

Druhá etapa rekonštrukcie okien bola ukončená na jar 2020

21. januára 2021

Ďalších 9 okien bolo zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík štyroch okien na schodiskách, troch vo svätyni a dvoch okien vo veži prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali. Okná na schodiskách synagógy nesú mená po darcoch: Samuel Behrík, Josef Dolan, ŽNO Žilina. Niektoré okná vo svätyni boli zrekonštruované a […]

okno 4 2

Okná v synagóge budú onedlho kompletné

17. Apríla 2020

Rekonštrukcia synagógy pokračovala v roku 2019 realizáciou replík okien vo svätyni, nad schodiskami a vo veži. Okrem ministerstva kultúry, ktoré projekt podporilo prostredníctvom grantového programu Obnov si svoj dom, aj tieto okná podporili darcovia, ktorí si niektoré z nich adoptovali. V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať prvú časť projektu výmeny okien. Nové okná sme […]

titulná foto

Prvá etapa rekonštrukcie okien je ukončená

20. mája 2019

Spolu 19 okien je zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík osemnástich okien so všetkými detailmi v hlavnej lodi prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali. Okná na prízemí synagógy nesú mená po darcoch: Miriam Yusua Rezek, Osnat a Amnon Donat, Lilliana Lang, Slavomír Bodis, HOUR, spol. s r. o., Lilot […]

VIAC AKTUALÍT

VIAC PODUJATÍ