schody 4 2krát

Ďalších 9 okien bolo zrekonštruovaných a vymenených. Na realizáciu replík štyroch okien na schodiskách, troch vo svätyni a dvoch okien vo veži prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali.

Okná na schodiskách synagógy nesú mená po darcoch: Samuel Behrík, Josef Dolan, ŽNO Žilina.

Niektoré okná vo svätyni boli zrekonštruované a vymenené vďaka darcovi, ktorým bol čestný občan mesta Bytča, generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz, príslušník britského Kráľovského letectva (RAF) počas druhej svetovej vojny.

okno 3 - sz schodisko bočná fasáda

Okná na schodiskách pred a po rekonštrukcii

schody 3

Okná na schodiskách pred a po rekonštrukcii exteriér a interiér

schody 3 in

Okná na schodiskách pred a po rekonštrukcii

okno 4 - sv schodisko nad portálom

Okná na schodiskách pred a po rekonštrukcii

schody 4

Okná na schodiskách pred a po rekonštrukcii exteriér a interiér

schody 4 in

Okná vo svätyni pred a po rekonštrukcii

okno 7b - jv okenná výplň svätyne interiér

Okná vo svätyni pred a po rekonštrukcii exteriér a interiér

svätyňa 7 in 2

Okná vo svätyni pred a po rekonštrukcii exteriér a interiér

svätyňa 7

 

okno 8 - veža interiér

Okná vo veži pred a po rekonštrukcii

veža 8

ministerstvo kultury