Rekonštrukcia synagógy pokračovala v roku 2018 realizáciou replík okien v hlavnej lodi. Na okná prispelo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a darcovia, ktorí si niektoré okná adoptovali.

V projekte sme sa zamerali na realizáciu replík okien so všetkými detailmi v hlavnej lodi s cieľom uzatvoriť synagógu, aby sa zamedzilo ďalšej deštrukcii interiérovej výzdoby. Stav okenných výplní bol havarijný. Vzhľadom na silnú deštrukciu okien bola potrebná ich výmena za nové.

Pôvodné okenné rámy boli napadnuté červotočom a staticky narušené. Preto nebolo možné ich reštaurovať a bolo potrebné ich vymeniť za identické kópie. Sklo kompletne chýbalo. Zachovali sa len fragmenty pôvodnej vitráže – niekoľko farebných sklíčok, vďaka ktorých ju bolo možné zrekonštruovať na pôvodnú farebnosť.

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo zrealizovať 1. etapu výmeny okien. V roku 2019 budú vyrobené okná osadené do okenných otvorov. Mená darcov, ktorých adoptované okná budú osadené, budú po svojich darcoch pomenované. Ich mená zverejníme aj na webovej stránke. Vitrážové okno nad hlavným vchodom bolo zrekonštruované a osadené už vlani. Finančne naň prispel čestný občan mesta Bytča a bytčiansky rodák Pavel Král.

Čaká nás ešte výzva v podobe obnovy troch najväčších okien vo svätyni, okien na schodiskách a vo veži. Potom by už mala byť národná kultúrna pamiatka uzatvorená a jej vzácna interiérová výzdoba chránená pred poveternostnými vplyvmi.

Od roku 2016, kedy sme synagógu Bytča prevzali a zaviazali sa ju zrekonštruovať, sa nám podarilo zreštaurovať a osadiť kópiu Mojžišových tabúľ nad vchodom, odstrániť drevokaznú hubu a vymeniť napadnuté časti trámov z interiéru a zrekonštruovať stropy na emporami, galériou a nad pravým schodiskom.

 

1foto

 

Okenné výplne na 1. np tvoril iba drevený rám. Náter zo strany exteriéru bol zvetraný. Z vnútornej strany mali okná jednoduché mrežovanie.

 

 

 

Drevná hmota výplní bola do výšky 1/3 deštruovaná drevokazným hmyzom – červotočom, rámy boli staticky narušené.

3fotoj

Okná 1. np pred povrchovou úpravou.

4foto

Povrchový náter okenných výplní na 2. np bol z exteriérovej strany kompletne zvetraný. Odhalená drevná hmota bola v dôsledku zoxidovania sčernetá. Zasklenie výplní – číre sklo – kompletne chýbalo.

5fotoj

Porovnanie pôvodného a nového okna 2. np.

6fotoj

Interiérová strana jedného zo šiestich nových okien 2. np.

7foto
Zasklenie vo vrchole rámu, kruhová a trojuholníkové časti, tvorila vitráž z farebných sklíčok v olovených pásikoch prichytených k rámu gitom. Vitráž sa fragmentárne zachovala.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vitráž bolo možné zrekonštruovať na pôvodnú farebnosť.

9foto

Vitrážové okno nad hlavným vchodom pred rekonštrukciou.

10foto11foto
Vitrážové okno nad hlavným vchodom po rekonštrukcii, pohľad z exteriéru a interiéru. Finančne naň prispel „adoptoval si ho“ čestný občan mesta Bytča a bytčiansky rodák Pavel Král.

Projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča, súpisné č. 159, par. č. 1107/1, katastrálne územie Veľká Bytča, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod evid. č. 10498/1 – Obnova okenných výplní bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

12 MK SR logo