zbierka dobrá

Až do 31. marca 2018 môžete prispieť na záchranu synagógy prostredníctvom verejnej zbierky s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy. Doteraz sa nám podarilo vyzbierať len časť prostriedkov potrebných na nevyhnutnú výmenu okien a sanáciu stropov napadnutých drevokaznou hubou na národnej kultúrnej pamiatke a preto existovala naliehavá potreba predĺženia zbierky na naplnenie všeobecne prospešného účelu zbierku. Ministerstvo vnútra sme požiadali o jej predĺženie o celý jeden rok a dostali sme súhlasné stanovisko.

Číslo osobitného transparentného účtu, na ktorý môžete prispieť zostáva rovnaké

IBAN: SK21 0900 0000 0051 0984 8075

Kúpte si svoju miestenku do histórie mesta Bytča! Zapíšte sa aj vy do zoznamu tých, ktorí prispeli k rekonštrukcií synagógy!