Ďalšia etapa rekonštrukcie synagógy je takmer skončená. Trvalo to vyše roka, ale stropy, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou, sa nám podarilo zrekonštruovať. Zostáva už len dorobiť zopár dokončovacích prác a môžeme sa vrhnúť do ďalšej etapy. Na tento rok sme si stanovili ako prioritu výmenu okien za ich presné kópie (podľa nariadenia Krajského pamiatkového úradu) a tým aj celkové uzavretie budovy. Na to však budeme potrebovať aj vašu pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí si už niektoré okno adoptovali. Všetci nám však môžete pomôcť prostredníctvom darovania 2% z daní, alebo poukázaním finančného príspevku na účet verejnej zbierky.

foto 2% 2018 bez viac info

 

Údaje, ktoré sú potrebné k darovaniu 2 % Občianskemu združeniu Na záchranu bytčianskej synagógy:

IČO: 50055496
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ SYNAGÓGY
ULICA: Gaštanová
SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1017/37
PSČ: 01401
OBEC: Bytča

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie uvedú údaje priamo tam. Posledný deň pre zaslanie daňového priznania na príslušný Daňový úrad podľa bydliska je 31. marec 2018. Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Zamestnanci požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o potvrdenie zaplatenej dane, ktoré je možné vystaviť a podať výlučne na tomto štruktúrovanom tlačive. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je zase možné podať výlučne na tomto štruktúrovanom tlačive. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak ste sa rozhodli venovať 2% nášmu združeniu, údaje o prijímateľovi sú v ňom už vyplnené. Potrebné je vyplniť všetky údaje o daňovníkovi: rodné číslo, priezvisko, meno, titul, adresu trvalého bydliska a z Potvrdenia o zaplatenej dane zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú je možné v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2017 v niektorej organizácií vykonávali dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a získate o tom od tejto organizácie potvrdenie, môžete poukázať až 3% zo zaplatenej dane. Na tlačive je možné vyznačiť súhlas so zaslaním vašich údajov prijímateľovi 2% resp. 3%. Nakoniec je potrebné Vyhlásenie podpísať a spolu s Potvrdením o zaplatenej dani doručiť do 30. apríla 2018 na príslušný Daňový úrad podľa bydliska. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Všetci tí, ktorí sa podieľajú na záchrane tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky, či už cez projekt „Adoptuj si svoje okno“, poukázaním finančného príspevku na účet verejnej zbierky prípadne na účet združenia, alebo darovaním 2% z daní, budú zapísaní v zozname a stanú sa tak súčasťou histórie mesta Bytča.

POĎTE DO TOHO AJ VY!

Ďakujeme! Bytčiansku synagógu má zmysel zachrániť.