Uverejnené 9. 1. 2018 v regionálnom týždenníku

Zilinsky_vecernik_logo

V bytčianskej synagóge zrekonštruovali poškodené stropy

Synagóga v Bytči pomaly, ale isto pokračuje v rekonštrukcii. O jej záchranu sa stará OZ Na záchranu bytčianskej synagógy pod vedením Michala Fileka. Ten je presvedčený, že pre Bytču je dôležité túto národnú kultúrnu pamiatku zachrániť a zrekonštruovať.

V Bytči zachraňujú národnú kultúrnu pamiatku. Postaralo sa o to občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy. Prevzalo tak štafetu po OZ Biblické centrum, ktoré bolo majiteľom synagógy od roku 2002 do roku 2016. Toto združenie naštartovalo celý proces rekonštrukcie, do ktorej investovalo 100-tisíc eur. Po víchrici, ktorá v roku 2007 zničila strechu sa mu z grantu Ministerstva kultúry podarilo vybudovať úplne novú. Okrem toho vykonali sanáciu proti vlhkosti, čiže budovu odvodnili a zaizolovali. Tiež vypracovali kompletnú projektovú dokumentáciu k záchrane. Bohužiaľ od roku 2010 rekonštrukciu zastavil súdny spor s majiteľom pozemku. A odvtedy sa na historickej kultúrnej pamiatke neudiali žiadne zmeny. „Rozhodli sme sa preto, že založíme občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy, ktoré v prípade, že mesto vysporiada pozemok a prenajme mu ho, preberie na seba všetky povinnosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky, vrátane finančných nákladov, a začne ju rekonštruovať. Mesto Bytča mohlo získať synagógu bezodplatne do svojho majetku. Primátor Miroslav Minárčik to však odmietal a aj keď poslanci jeho veto po tuhom zápase nakoniec prelomili, nebola istota, že by mesto konalo a snažilo sa národnú kultúrnu pamiatku zachrániť. Preto sme museli konať sami,“ vysvetlil Michal Filek.

Dočkala sa rekonštrukcie

Po rokoch sa synagóga konečne dočkala ďalšej rekonštrukcie. OZ získalo potrebné finančné prostriedky na vyplatenie dlhu vlastníkovi pozemku a zastavenie exekučného konania. „Peniaze sme vyplatili cez občianske združenie Za slušnejšiu Bytču pre všetkých, ktoré organizuje v našom meste množstvo atraktívnych podujatí ako je napríklad obľúbený Bytčiansky zámocký deň.“

Okrem peňažných prostriedkov OZ získalo a stále získava finančné dary aj od sponzorov či fyzických osôb, ktorým osud bytčianskej synagógy nie je ľahostajný. Vďaka tomu sa práce na synagóge pohli, a to správnym smerom. „Urobili sme to, čo bolo potrebné urobiť okamžite,“ povedal Michal Filek a pokračoval: „odstránili sme drevokaznú hubu drevomorku, ktorou boli napadnuté stropy.“ Drevomorkou boli stropy napadnuté v takom rozsahu, že ani pamiatkari doteraz nič podobné nevideli. „Všetku drevomorku bolo treba odstrániť. Vysúťažili sme špeciálnu firmu z Maďarska. Stalo sa tak ešte v roku 2016. Financovali sme to viac-menej z vlastných prostriedkov,“ prezradil.

Reštaurátori Ivan Havaši a Dušan Hagara pred začatím rekonštrukcie

Na projekt rekonštrukcie stropov získalo občianske združenie peniaze z programu Obnovme si svoj dom a tento bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR čiastkou 22-tisíc eur. Aby mohli byť drevomorkou napadnuté stropy vymenené, museli ich najskôr architekti a reštaurátori zakresliť a potom bolo potrebné ich kópie vyrobiť – obnoviť umelecko-remeselným spôsobom. Nasledovali výmenné práce, ktoré trvali od leta až do decembra minulého roka.

„Vďaka finančným prostriedkom z ministerstva sme urobili celú pravú emporu, časť ľavej, tiež časť galérie, ktorá bola napadnutá drevomorkou. Takisto boli napadnuté aj stropy nad oboma schodiskami, ale peniaze stačili iba na jedno z nich. To druhé ostalo nedorobené, na to budeme musieť ešte peniaze zohnať. V každom prípade, zásadná vec pre nás bola vysporiadať sa s drevomorkou, odstrániť ju, aby sa nešírila na ostatné drevené časti, hlavné nosné konštrukcie, pretože to by bola nenávratná škoda, najmä preto, lebo na stropoch sú zachované pôvodné vzácne výmaľby. Niektoré sú zachránené, napríklad strop nad hlavnou loďou ostal v pôvodnom stave úplne celý, na ľavej empore ostali asi tri štvrtiny, ostatné muselo ísť preč. Stropy nad schodiskami sme museli asanovať celé.“ Reštaurátor Ivan Havasi mal od pamiatkarov za úlohu zakresliť presne každú jednu maľbu, aby sa mohli urobiť nanovo, vďaka čomu sa vzácne maľby zachovajú aj pre budúce generácie.

DSCN2674Strop nad pravou emporou po rekonštrukcii

Na rade sú okná

Stropy majú rekonštrukciu za sebou. V súčasnosti združenie opäť požiadalo o dotáciu z ministerstva kultúry. „Radi by sme budovu uzatvorili. Potrebujeme vymeniť okná, pretože sú v hroznom stave. Sú spráchnivené, nebudú sa reštaurovať, pretože sa nedajú, musíme ich len obnoviť. To znamená, že ich presné kópie dáme vyrobiť umelecko-remeselným spôsobom,“ priblížil Michal Filek.

Na pamiatke je potrebné vymeniť celkovo 28 okien. Dve okná, vitrážové nad hlavným vchodom a rozetové – drevené, vyrezávané budú mať iný osud. „Rozetové okno sa bude reštaurovať a rám vitrážového okna sme už osadili koncom minulého roka. Vitráže doň budú vložené na jar. Na rekonštrukciu tohto okno prispel rodák, čestný občan mesta Bytča Pavel Král, ktorý synagógu v Bytči často navštevoval,“ prezradil Filek.

Okrem vitrážového okna, boli osadené nad vchod aj celkom nové Mojžišove tabule. Ako nám ale Michal Filek povedal: „Máme zachované aj tie pôvodné, avšak sú nepoužiteľné.“

Na synagóge je ešte veľa práce. OZ sa pokúsi získať finančné prostriedky z nórskych fondov i grantov, ktoré vyhlásilo Ministerstvo kultúry. Naďalej však bude prijímať dary aj od sponzorov fyzických a právnických osôb. „Viac ako 300 občanov mesta boli Židia. Dnes tu z nich už nie je nik. Poznám však dvoch z nich, sú to vzácni ľudia, ktorí nám pomáhajú. Jedným z nich je už spomínaný Pavel Král. Hoci žije v Prahe, pomáha nám a s rodinou a priateľmi je nápomocný pri získavaní ďalších peňazí na synagógu. Druhým je Ivan Otto Schwarz, ďalší čestný občan mesta žijúci v Londýne, ktorý nám pomohol finančne. Obom im patrí veľká vďaka. Rovnako aj všetkým darcom a podporovateľom. Bez nich by sa nám synagógu určite zachrániť nepodarilo.“ (V čase uzávierky Žilinského večerníka nás zasiahla smutná správa. Ivan Schwarz zomrel 4. 1. 2018 vo veku 94 rokov. Česť jeho pamiatke, pozn. autorky.)

„Chceme, aby synagóga slúžila pre ľudí na kultúrne a spoločenské aktivity. Plánujeme tu v prvom rade spraviť múzeum, pretože táto budova má hlavne veľkú pamiatkovú a spomienkovú hodnotu.“

Katarína Kvašňovská, snímky archív OZ

i31

Strop nad pravou emporou – fotografia z roku 2010

Strop nad pravou emporou po odstránení drevomorkou nakazených drevených častí stropu

hotový strop nad pravou emporou2

Strop nad pravou emporou po rekonštrukcii – zachovaných drevených prvkov zostalo len asi 10%

 

Projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Bytči, súpisné č. 159, par. č. 1107/1, katastrálne územie Veľká Bytča, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod evid. č. 10498/1 – odstránenie drevokaznej huby, rekonštrukcia podhľadov pravej a ľavej empory, schodísk a galérie bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

logo MK SR 2017 hotovo