OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekonštrukcia synagógy môže pokračovať aj vďaka vám. Preto si kúpte svoju miestenku a zapíšte sa do histórie mesta Bytča. Od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 už môžete naše spoločné snaženie podporiť zaslaním dobrovoľného príspevku prostredníctvom verejnej zbierky.

Po rekonštrukcii bude bytčianska synagóga slúžiť nám všetkých. Nie však ako objekt náboženského významu. Bude to predovšetkým Národná kultúrna pamiatka, múzeum, ktoré tak veľmi Bytči chýba a jedinečný kultúrny priestor. Bez vašej pomoci, bez kombinácie štátnych a firemných zdrojov, ale aj bez príspevkov drobných darcov sa nám náš cieľ nikdy nepodarí naplniť. Preto sme sa rozhodli požiadať Ministerstvo vnútra SR o vyhlásenie verejnej zbierky s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy. Veríme, že ani vám nie je osud tohto architektonického skvostu ľahostajný a podporíte nás v našom snažení.

Verejnú zbierku zapísalo 14. marca 2016 ministerstvo vnútra do registra verejných zbierok s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy pod číslom 000-2016-011507 na všeobecne prospešný účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Osobou zodpovednou za vykonávanie zbierky je Michal Filek.

Pre tento účel sme zriadili v Slovenskej sporiteľni osobitný, transparentný účet IBAN: SK2109000000005109848075. Na tento účet môžete posielať svoje finančné príspevky. Keďže účet je transparentný, uvidíte na ňom každú finančnú operáciu a nakladanie s vašim príspevkom budete môcť veľmi ľahko a pohodlne kontrolovať cez internet. Zároveň vytvoríme zoznam darcov, ktorí sa zapíšu do histórie nášho mesta. Už o krátky čas vám predstavíme odmeny, ktoré za vaše príspevky obdržíte.

V súčasnosti je našim cieľom vyzbierať 30-tisíc eur na to, aby sme mohli odkúpiť pozemok pod synagógou, ktorý v súčasnosti nepatrí nášmu občianskemu združeniu, čo v minulosti spôsobovalo množstvo problémov, vrátane zastavenia možnosti žiadať o granty a dotácie. Aj preto rekonštrukčné práce v roku 2010 zastali.

Kúpte si svoju miestenku do histórie mesta Bytča a pomôžte nám synagógu zachrániť. Pre koncerty, výstavy, besedy, divadlo, múzeum. Pre Bytču, pre naše deti, pre nás všetkých!