Spisovateľ Pavel “Hirax” Baričák je autorom mnohých bestsellerov, románov, cestopisov a básnických zbierok, ktoré píše od srdca a z lásky, a to s jediným cieľom: dodať čitateľom odvahu prežiť život s úsmevom a so svetlom v duši.

h1

Vo štvrtok 14. septembra o 17:30 h vás pozývame do bytčianskej synagógy na jeho motivačnú prednášku. Zameria sa v nej hlavne na svoje tri motivačné knihy zo série  Šlabikárov Šťastia. Najväčší­ dôraz dá na vzťahy, ako aj na poslednú vydanú knihu: Dospelí­ deťom, deti svetu. Prí­de teda na témy sebaprijatia, odpustenia sebe a iným, spoznanie sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovy zameranej na rešpektovanie detskej duše a určovania hraníc nemocenským prístupom, odbúrania depresí­vnych stavov, riešenia krí­zových situácií­, otázok “prečo si človek priťahuje nedobrého partnera”, zbavenia sa blokov z detstva, atď.

Prineste si svoje otázky napí­sané na papieriku a položte ich autorovi na pódium, pokúsi sa na ne odpovedať zo svojho uhla pohľadu a nadobudnutých skúseností­.

Vstupné 6 € predpredaj / 7 € na mieste

Predpredaj online 

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/11569/bytca–prednaska-hirax-o-vztahoch

https://www.ticket-art.sk/prednasky/prednaska-hirax-bytca-13945/

alebo na telefónnom čí­sle 0903 033 927

Polovica zo vstupného bude použitá na rekonštrukciu synagógy.

na web fotoPo prednáške bude možné dať si podpí­sať prinesenú knihy, či kúpiť si knihy alebo CD-čka priamo od autora.

“Čo je v našich rodičoch, takí­ sme aj my. Ak sa neočistí­me od negatí­vnych rodových dlhov, preberú to aj naše deti. Nalepia sa na ne nevyriešené chybné programy a energiu berúce modely správania. Neexistuje dieťa, ktoré by sa sem nenarodilo múdre, vnímavé, veselé, plné energie, intuití­vne, nonstop žijúce v prí­tomnom okamžiku, nepripútané, šťastné, božské, teda s vlastnosťami osvietených ľudí. No ak sa ma spýtate, kedy som naposledy stretol permanentne šťastného dospelého, budem dlho premýšľať… Beriem teda výchovu detí­ ako obojstranne učenie sa – inšpirovať sa deťmi k návratu k Sebe, svojej prirodzenosti, svojmu srdcu, ktorá je spojená s Láskou. Na druhej strane je pre mňˆa výchova detí­ snaha zahŕňať deti bezpodmienečnou láskou a určovať im hranice s rešpektom voči nim, bez nadradeného prístupu, aby v dospelosti cí­tili a vnímali potreby iných. Proste dať im to najlepšie zo seba.”

Pavel Hirax Baričák