AHA!_2_foto

Pozývame vás na kultúrne a vzdelávacie podujatia určené najmä žiakom základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 29. júna v synagóge. Projekt AHA! Synagóga (Art and Historical Arena!) je spojením histórie a umenia. Zážitkovou formou, prostredníctvom prednášok, divadelného predstavenia a priamo v historickej budove národnej kultúrnej pamiatky, získate neskreslený obraz o histórií, kultúre, architektúre mesta Bytča, ale aj o jej osobnostiach a dôležitých dejinných udalostiach. Téma: Židia v Bytči, od prvej zmienky po súčasnosť.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Finančné prostriedky na zakúpenie materiálneho vybavenia poskytla Nadácia Kia Motors Slovakia. Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja.