synagoga galery2

Rekonštrukcia synagógy sa na jeseň opäť začne. Občianske združenie na záchranu bytčianskej synagógy uspelo v grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2016 spoločnosti Slovak Telekom a na výmenu hnilobných a poškodených častí kazetového stropu získalo 2 000 eur.

Po rekonštrukcii strechy v roku 2008 zostala časť stropu nad ženskou emporou poškodená dažďom. Znalec Ladislav Reinprecht vypracoval v roku 2011 Znalecký posudok na výskum drevokaznej huby a návrh na jej odstránenie. Vyplýva z neho, že poškodené hnilobou sú hrady v kazetovom strope v rozlohe cca. 3,5 x 3,5 m.

„Na základe terénneho in situ prieskumu bola v interiéry synagógy zistená na viacerých miestach prítomnosť hniloby od drevokazných húb a niekedy aj požerky od drevokazného hmyzu. Stupeň a rozsah zistených poškodení možno považovať za veľmi závažný, preto je nevyhnutné čo najskôr pristúpiť k dôslednému sanačnému zásahu,“ uviedol v posudku riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš.

Preto sme sa rozhodli zapojiť sa do grantového programu Slovak Telekomu. Na konci marca sme sa dozvedeli, že náš projekt podporia sumou 2-tisíc eur. Rekonštrukčné práce by mali byť vykonané v septembri tohto roka. Výmena hrád v rozsahu 1,5 m3 je najnevyhnutnejším krokom v pokračovaní rekonštrukcie. Nové hrady treba namoriť a ošetriť proti hnilobe a škodcom. Priľahlé steny a drevený materiál je potrebné taktiež ošetriť. Súčasťou práce je aj rozobratie starého stropu nad emporou a jeho nahradenie novými ošetrenými hradami.

„Nakoľko sa na ploche dreveného záklopu, resp. pohľadu stropu synagógy nachádza vzácna maliarska výzdoba, podobne ako na vnútorných stenách, je potrebné všetky práce súvisiace s predmetnou sanáciou realizovať v úzkej súčinnosti a po osobných konzultáciách s reštaurátorom, ktorý na objekte vykonal reštaurátorský výskum,“ doplnil Miloš Dudáš.

Naše poďakovanie patrí Bytčanovi Miroslavovi Cíbovi, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do zamestnaneckého grantového programu Slovak Telekomu v Nadácii Pontis. A samozrejme ďakujeme samotnej spoločnosti, vďaka ktorej sa práce na záchrane národnej kultúrnej pamiatky budú môcť opäť rozbehnúť.