20161112_105147

Ak ste šli v týchto dňoch okolo, možno ste si všimli zvýšený stavebný ruch. Veľmi sa tomu tešíme, pretože práce na obnove sa začali a sú v plnom prúde.

Najväčším problémom, ktorý nás trápil, je drevokaznou hubou napadnutý strop nielen nad ženskou emporou, ale aj nad oboma schodiskami. „Stupeň a rozsah zistených poškodení možno považovať za veľmi závažný, preto je nevyhnutné čo najskôr pristúpiť k dôslednému sanačnému zásahu,“ uviedol v posudku riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš.

Preto v týchto dňoch môžete v synagóge vidieť pracovníkov špecializovanej spoločnosti, ktorá sa zameriava na odstraňovanie drevokaznej huby z kultúrnych pamiatok. Podarilo sa im rozobrať a podrobne zakresliť drevený strop nad emporou. Pamiatkari posúdia, ktoré drevené časti bude možné po ošetrení zachrániť a ktoré bude potrebné nanovo rekonštruovať. Už onedlho nás navštívi reštaurátor, ktorý zakreslí maľovanú výzdobu stropu nad oboma schodiskami na pauzovací papier. Aj táto výzdoba bude musieť byť zrekonštruovaná, pretože pôvodná sa, bohužiaľ, vzhľadom na rozsah napadnutia pravdepodobne nebude dať zachrániť.

Do odstraňovania drevokaznej huby sme sa pustili už v októbri. Získaných 2000 eur z grantového programu Pomáhame pamiatkam 2016 spoločnosti Slovak Telekom v Nadácii Pontis sme použili na zapožičanie lešenia a prístrojov a nástrojov potrebných na odstraňovanie huby počas prvej fázy „hubovej operácie“. Po začatí prác sa ukázalo, že rozsah napadnutia je ešte oveľa vážnejší, ako predpovedal výskum znalca Ladislava Reinprechta a teda odstraňovanie huby bude stáť oveľa viac ako sme predpokladali.

V najbližších dňoch sa zapojíme do grantového programu Obnov si svoj dom na ministerstve vnútra kde požiadame o dotáciu na rekonštrukciu týchto stropov.

Za pomoc pri realizácii projektu ďakujeme Miroslavovi Cíbovi, vďaka ktorému sa nám podarilo získať grant od spoločnosti Slovak Telekom na prvú časť sanačných prác a tiež Jánovi Holášovi za zapožičanie lešenia.