konferenia-zilina2016

V pondelok 7. novembra sa nám dostalo veľkej cti. Mohli sme našu synagógu prezentovať na konferencii o židovskom kultúrnom dedičstve na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili akademici aj zástupcovia samospráv, židovskej obce a tretieho sektora. Historici, pamiatkári, reštaurátori, aktivisti a spolu s nimi aj veľvyslankyňa Nórska. Títo všetci sa stretli v Novej synagóge v Žiline, aby hovorili o zaniknutých židovských pamiatkach aj obnovených synagógach a novom živote v ich priestoroch. Prezentované boli židovské kultúrne pamiatky a synagógy v Lučenci, Bratislave, Trenčíne, Leviciach, Banskej Štiavnici, Žiline, Veličnej a Bytči.

Veľmi nás zaujala prezentácia Berty Jasečkovej z Kultúrneho strediska v Leviciach, ktoré spravuje a na kultúrne účely využíva bývalú synagógu. Hovorila o tom, že po zrekonštruovaní pritiahla do mesta množstvo turistov, nielen Slovákov, ale tiež mnoho ľudí zo zahraničia. Kapacita hľadiska je u nich 200 miest, čo je porovnateľné s našou synagógou, a že im nepostačuje. Záujem o kultúru v levickej synagóge je vraj veľký. Veríme, že už onedlho to bude podobné aj v Bytči.

Naša prezentácia mala názov „Synagóga Bytča. Prečo má zmysel ju zachrániť?“ Prezentovali sme ju z pohľadu histórie, súčasnej rekonštrukcie, ale najmä s ohľadom na budúcnosť. Tu je úryvok zo záverečnej časti.

Prečo má zmysel synagógu zachrániť? Je to kus našej histórie. Bez nadsázky sa dá povedať, že si týmto spôsobom uctíme pamiatku našich židovských spoluobčanov, ktorí donedávna tvorili veľkú časť obyvateľov nášho mesta, prispeli k jeho rozvoju a ktorých vo vojne postihol tak tragický osud.

Nie je to však jediný dôvod. Synagóga nebude slúžiť na náboženské účely. Bude miestom organizovania kultúrno-spoločenských akcií, koncertov, výstav, divadelných predstavení, a tiež sídlom bytčianskeho múzea. Predpokladáme, že do mesta pritiahne množstvo návštevníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Stane sa miestom komunitného života, v ktorom chceme rozvíjať ducha kultúry, humanizmu, tvorivosti, tolerancie. Teda vlastnosti, ktoré by mali ľudí v meste robiť lepšími.

Ďakujeme organizátorom, Marošovi Borskému z ÚZ ŽNO Bratislava a Marekovi Adamovovi z Novej synagógy Žilina za možnosť vystúpiť.

Konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku na fotografiách Kathrine Thude

https://www.flickr.com/photos/novasynagoga/sets/72157674804308472