grant-strop

V roku 2008 bola v dôsledku víchrice strhnutá časť strechy. Z grantu ministerstva kultúry bola v roku 2009 strecha opravená. Vo vnútri synagógy však zostala časť stropu pod strechou, nad ženskou emporou, poškodená dažďom. OZ Na záchranu bytčianskej synagógy požiadalo prostredníctvom Nadácie Pontis o grant grantového programu Pomáhame pamiatkam 2016 spoločnosti Slovak Telekom.

Rekonštrukcia synagógy by mohla pokračovať výmenou hnilobných a poškodených častí kazetového stropu. V rozlohe cca. 3,5 m × 3,5 m sú v súčastnosti hrady v kazetovom strope poškodené hnilobou a hubami. Výmena týchto hrád v rozsahu 1,5 m3 je najnevyhnutnejším krokom v pokračovaní rekonštrukcie. Nové hrady treba namoriť a ošetriť proti hnilobe a škodcom. Priľahlé steny a drevený materiál je potrebné taktiež ošetriť pred drevokaznou hubou. Súčasťou práce je aj rozobratie starého stropu nad emporou a jeho nahradenie novými ošetrenými hradami. Či náš projekt získa podporu sa dozvieme 31. marca 2016.