Do dnešného dňa máme vyzbieraných

138 990,63 eur / 1 000 000 eur

Fázy rekonštrukcie

1. Kúpa pozemku a vysporiadanie exekučného konania cca 35 000 € HOTOVO
2. Rekonštrukcia a osadenie Mojžišových tabúľ v štíte cca 7 430 € HOTOVO
3. Odstránenie drevokaznej huby, rekonštrukcia podhľadov pravej
a ľavej empory, pravého schodiska a galérie
cca 40 000 € HOTOVO
4. Rekonštrukcia okien - I. etapa cca 48 670 € HOTOVO
5. Rekonštrukcia okien - II. etapa cca 34 146 €
6. ...

Ďakujeme za každú podporu

Synagóga v Bytči je priestor, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť nám všetkým. Na to, aby sa naša vízia stala skutočnosťou, budeme potrebovať podporu. Bytčanom nie je osud synagógy ľahostajný. Presvedčili sme sa o tom počas akcií, ktoré sa tu uskutočnili. Či už to boli Augustové večery v zámku a synagóge, filmový festival Hviezdne noci, alebo Bytčiansky zámocký deň. Práve počas neho sme vyzbierali prvých dvetisíc eur, ktoré nám poslúžili na to, aby sme vyriešili problém s pozemkom, pre ktorý sa na niekoľko rokov zastavila rekonštrukcia. Aj naďalej však budeme potrebovať vašu pomoc a podporu. Pretože cieľ sa nám podarí splniť, len ak dokážeme združiť štátne peniaze, prostriedky z grantov, firemného, aj individuálneho darcovstva.

Podporiť nás môžete aj v tento moment,
poslaním ľubovoľného príspevku na náš transparentný účet:
SK63 0900 0000 0051 0967 8539

Každé euro, ktorým sa rozhodnete podporiť naše snaženie, bude pre nás dôležité. Na celkovú rekonštrukciu budeme potrebovať asi milión eur. Získať ich chceme predovšetkým z programu Obnov svoj dom z Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov, ostatných grantových programov, od firemných darcov, ale aj od vás, ktorým nie je osud synagógy ľahostajný.

Nemusíte mať pritom obavu, že by sa vaše peniaze stratili. Účet občianskeho združenia je transparentný, takže každý vklad, aj výber si môže každý z vás pozrieť na internetovej stránke. Ak sa rozhodnete nás podporiť, budeme vám vďační. Podporíte dobrú a správnu vec.

TENTO ROK NIE JE MOŽNÉ DAROVANIE 2%

VEREJNÁ ZBIERKA SKONČILA

Od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018 bola vyhlásená verejná zbierka s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy, zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2016-011507. Dňa 31. 3. 2018 bola ukončená a do tohto dňa bola na osobitný účet zbierky pripísaná suma 27 388,63 eur (hrubý výnos zbierky). ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY S PRÍLOHOU bola zaslaná a predložená Ministerstvu vnútra 22. 3. 2019. Obsahuje prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky.

Dňa 31. 1. 2020 bola zaslaná a predložená Ministerstvu vnútra ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY – 2. ČASŤ S PRÍLOHOU, ktorá obsahuje prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky v roku 2019.

Od 1. 4. 2018 do 27. 2. 2019 bola vyhlásená verejná zbierka s názvom Obnova bytčianskej synagógy, ktorá bola zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2018-009186. PREDBEŽNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY bola zaslaná a predložená Ministerstvu vnútra 22. 3. 2019.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do verejnej zbierky na všeobecne prospešný účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt zapojili a podporili tým obnovu a rekonštrukciu bytčianskej synagógy.

DÁTUM DARCA SUMA
07. 07. 2020 Ministerstvo kultúry SR 15000 €
05. 09. 2019 Ministerstvo kultúry SR 20 000 €
13. 08. 2019 Borovička Lukáš 100 €
30. 07. 2019 Finančné riaditeľstvo SR 78,93 €
30. 07. 2019 Finančné riaditeľstvo SR 186,56 €
04. 06. 2019 ŽNO Žilina 7200 €
15. 05. 2019 Finančné riaditeľstvo SR 30 €
07. 05. 2019 Katrušík Ján, Bc. 3310 €
08. 11. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 8,56 €
29. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 117,27 €
29. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 55,55 €
29. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 14,28 €
29. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 27,54 €
17. 07. 2018 Ministerstvo kultúry SR 20000 €
17. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 74,02 €
09. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 51,81 €
03. 07. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 15,99 €
08. 06. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 26,21 €
05. 06. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 46,93 €
25. 05. 2018 Finančné riaditeľstvo SR 33,03 €
22. 02. 2018 Kun William Michael 982 €
20. 02. 2018 VIX s. r. o. 4000 €
08. 11. 2017 Schwarz Ivan Otto 115,99 €
12. 10. 2017 Dolan Josef 570 €
05. 10. 2017 Schwarz Ivan Otto 10000 €
29. 09. 2017 HLADOHLAS GROUP s. r. o. 158 €
18. 09. 2017 Macková Andrea, Mgr. 122 €
23. 08. 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia 1500 €
18. 08. 2017 Haštová Mária 100 €
18. 07. 2017 Votavová Vladimíra 40 €
03. 07. 2017 Anonym 2000 €
30. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 97,22 €
27. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 46,30 €
23. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 59,15 €
Úplný pohľad do transparentného účtu OZ vrátane výdavkov

Partneri