e41

Mojžišove kamenné tabule s desatorom božích prikázaní sú súčasťou každej synagógy. Bolo to tak aj v prípade bytčianskej synagógy. V nedávnej minulosti však boli necitlivým zaobchádzaním zničené. V ďalšej časti rekonštrukcie pokračujeme vyhotovením ich presnej kópie podľa dochovaných archívnych materiálov a ich osadením na pôvodné miesto. S týmto zámerom nám pomôže Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá podporila projekt prvej etapy rekonštrukcie Mojžišových tabúľ sumou 3 000 eur.

Rekonštrukčné práce budú prebiehať vo dvoch etapách. V prvej časti bude pripravená podkladová platňa na ich osadenie, bude vyhotovená 175 cm vysoká kópia ich odliatku a bude osadená na pôvodné miesto. V druhej etape budú vyhotovením odliatkov chýbajúcich častí zrekonštruované dochované časti pôvodných tabúľ.

Práce by mali prebiehať v letných a skorých jesenných mesiacoch. V súčasnosti sme už začali aj prípravné práce na výmenu hubou napadnutých drevených trámov nad ženskou emporou a ošetrenie muriva napadnutého drevomorkou.

e38