OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zrekonštruované Mojžišove tabule sú od piatku 4. novembra na pôvodnom mieste, nad vchodom na streche synagógy. Vernú kópiu vytvoril reštaurátor Dušan Hagara za pomoci zachovaných častí pôvodných tabúľ. Na vymurovanú platňu na streche nad vchodom ich v piatok osadil gigantický žeriav, za asistencie samotného reštaurátora. Ten neskrýval radosť, že sa dielo podarilo. Radosť máme aj my všetci, ktorí sa na rekonštrukcii podieľame a veríme, že pohľad na ne poteší aj vás. Na rekonštrukciu tabúľ prispela Nadácia Kia Motors Slovakia. Na ich osadenie zase čestný občan mesta Bytča Pavel Král.

Čo hovorí o Mojžišových tabuliach sväté písmo? „Keď pán vyviedol Izraelitov, na čele s Mojžišom z Egypta, vyhlásil na hore Sinaj Boží zákon, ktorý napísal na dve kamenné tabule a dal ich Mojžišovi. Tieto tabule obsahujú ustanovenia zmluvy uzavretej medzi Bohom a jeho ľuďom. Zákon napísaný Bohom na dvoch tabuliach nazývame aj Dekalóg (desať slov).“ Dnes by sme povedali, že ide o desať Božích prikázaní. Bez Mojžišových tabúľ nie je žiadna synagóga synagógou. A keďže tú našu, bytčiansku, rekonštruujeme do pôvodnej podoby, nemohli sme opomenúť ich osadenie na pôvodné miesto. Hoci synagóga nebude slúžiť na náboženské účely.

S rekonštrukciou pokračujeme ďalej prácami na odstraňovaní drevomorky zo stropov a stien v interiéry.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA