leták 2% foto na web

Fandíte našim aktivitám? Už aj Občianskemu združeniu na záchranu bytčianskej synagógy môžete poukázať 2% vašich zaplatených daní. Nebude vás to nič stáť a nám tým veľmi pomôžete! Aj takto môžete získať miestenku do histórie mesta Bytča. Ďakujeme.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane ak som zamestnanec

 1. Do 15. 2. 2017 požiadam zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadam zamestnávateľa, aby mi vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viem zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z mojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžem v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak som bol v roku 2016 dobrovoľníkom a v niektorej organizácii som dobrovoľne odpracoval minimálne 40 hodín a získam o tom potvrdenie od tejto organizácie, môžem poukázať až 3% zo zaplatenej dane.
 4. Prečítam si Poučenie na vyplnenie vyhlásenia
 5. Ak ste sa rozhodli, že vašimi 2% podporíte práve OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ SYNAGÓGY stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane, v ktorom sú už vyplnené ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI. Po vytlačení tohto vyhlásenia je potrebné ešte vypísať všetky ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 6. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane musím doručiť do 30. apríla 2017 na Daňový úrad podľa môjho bydliska. Adresu nájdem aj tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 7. Ak som poukázal 3% z dane, k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložím aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú som poukázal v prospech Občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane ak som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 1. Vypočítam si 2% z mojej zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžem v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak som bol v roku 2016 dobrovoľníkom a v niektorej organizácii som dobrovoľne odpracoval minimálne 40 hodín a získam o tom potvrdenie od tejto organizácie, môžem poukázať až 3% zo zaplatenej dane.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A alebo typ B sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
 3. Ak ste sa rozhodli, že vašimi 2% (3%) podporíte práve Občianske združeniu Na záchranu bytčianskej synagógy, do kolóniek v daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A alebo typ B vyplníte tieto údaje o prijímateľovi:

  IČO: 50055496

  SID: nemáme – nevypĺňa sa

  právna forma: občianske združenie

  obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ SYNAGÓGY

  ulica: Gaštanová

  súpisné/orientačné číslo: 1017/37

  PSČ: 01401

  obec: Bytča

 4. Ak chcem oznámiť prijímateľovi, že som mu práve ja zaslal svoje 2% alebo 3%, zaškrtnem v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručím v lehote, ktorú mám na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2017) na Daňový úrad podľa môjho bydliska a v tomto termíne aj zaplatím daň z príjmov. Adresu nájdem aj tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 6. Ak som poukázal 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú som poukázal v prospech Občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.

 

Ako postupovať pri poukázaní 1,0% (2%) z dane ak som právnická osoba

a) Ak som právnická osoba (firma) a v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. marca 2017) som NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžem poukázať iba 1,0% z dane – vyznačím v daňovom priznaní, že poukazujem iba 1,0% z dane

b) Ak som právnická osoba (firma) a v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. marca 2017) som DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžem poukázať 2% z dane – označím v daňovom priznaní, že poukazujem 2% z dane

 1. Vypočítam si moje 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžem poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma však musí byť minimálne 8€.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
 3. Ak ste sa rozhodli, že vašim 1% (2%) podporíte práve Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy, do kolóniek v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte tieto údaje o prijímateľovi:

  IČO: 50055496

  SID: nemáme – nevypĺňa sa

  právna forma: občianske združenie

  obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ SYNAGÓGY

  ulica: Gaštanová

  súpisné/orientačné číslo: 1017/37

  PSČ: 01401

  obec: Bytča

 4. Ak súhlasím so zaslaním mojich údajov prijímateľovi, zaškrtnem v tlačive príslušný súhlas.
 5. Riadne vyplnené Daňové priznanie doručím v lehote, ktorú mám na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2017) na Daňový úrad podľa môjho bydliska a v tomto termíne aj zaplatím daň z príjmov. Adresu nájdem aj tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú som poukázal v prospech Občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.

 

Dôležité termíny:

31. marec 2017

 • posledný deň pre podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí sami podávajú daňové priznanie.
 • posledný deň pre podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (právnické osoby).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov je už súčasťou daňového priznania. Ak FO poukazuje 3% z dane, k daňovému priznaniu priloží ešte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

30. apríl 2017

Posledný deň pre zasielanie dokumentov zo strany daňovníkov (zamestnancov), za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

 • ak zamestnanec poukazuje 2% z dane, na príslušný Daňový úrad podľa bydliska zasiela Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane.

 • ak zamestnanec poukazuje 3% z dane, na príslušný Daňový úrad podľa bydliska zasiela Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.