Na záchranu bytčianskej synagógy

„Pre budúcnosť našich detí si zachovajme minulosť. Spoznajme ju a poučme sa z nej, lebo najväčšou chybou by bolo nespraviť nič.“

Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15. 12. 2015. Je nezávislou neziskovou organizáciou, ktorá nepodlieha žiadnej politickej, náboženskej, finančnej, ani inej záujmovej skupine. Vzniklo s jediným cieľom – dosiahnuť záchranu, rekonštrukciu, obnovu a sprístupnenie verejnosti národnej kultúrnej pamiatky bytčianskej synagógy.

O jeho naplnenie sa budeme snažiť najmä:
– organizovaním verejných zbierok, benefičných akcií a prijímaním darov, výťažok ktorých bude použitý v súlade s cieľom Združenia,
– vyplatením dlhu na nájomnom za pozemok pod synagógou,
– získaním pozemku pod synagógou do vlastníctva Združenia,
– zapájaním sa do grantových výziev s cieľom získať finančné prostriedky na rekonštrukciu synagógy,
– postupnou rekonštrukciou bytčianskej synagógy,
– organizovaním akcií a vydávaním propagačných materiálov zameraných na popularizáciu a propagáciu bytčianskej synagógy,
– organizovaním exkurzií a spoznávacích zájazdov do synagógy.

Zároveň sme otvorenou skupinou ľudí. Radi medzi sebou privítame každého, kto má záujem pomôcť nám pri napĺňaní cieľa združenia. Sme totiž presvedčení, že tento skvost bytčianskej architektúry môže po obnove a sprístupnení, do Bytče pritiahnuť množstvo domácich i zahraničných turistov. Spolu so zámkom, sobášnym palácom, námestím, kostolom a ďalšími pamätihodnosťami môže prebudiť doteraz spiaci historický potenciál, ktorý môže pre mesto zabezpečiť budúci rozvoj a prosperitu.

Myslíme si, že synagóga, ako pamiatka na jedinečnú, častokrát aj pohnutú, minulosť nášho krásneho mesta, si zaslúži obnovu a rekonštrukciu. Aj prostredníctvom nej si chceme v budúcnosti formou stálych, či dočasných expozícii pripomínať najvýznamnejšie osobnosti nášho mesta – Juraja Thurza, baróna Leopolda Poppera, Sidóniu Sakalovú, Stanislava Biroša, Dr. Martina Mičuru, Ivana Schwarza a mnohých, mnohých ďalších. Synagóga sa môže stať, vzhľadom na svoju jedinečnú akustiku a mimoriadnu umeleckú hodnotu, miestom jedinečných symfonických koncertov, ale aj koncertov populárnej hudby. Tiež tu môže vzniknúť jedinečná galéria. Možností využitia je nedozerné množstvo. Chce to len, aby sme sa spojili, prihlásili sa k svojej minulosti a začali spolu tvoriť kultúrnu budúcnosť.

ČÍTAJ STANOVY ZDRUŽENIA

VYPLŇ PRIHLÁŠKU

ZMIENILI SA
Tv Severka: Bytčiansky zámocký deň 2015
https://www.youtube.com/watch?v=R0B_f55kSaE
Tv Severka: Bytčiansky zámocky deň 2015 na konci hovorí Pavel Král
https://www.youtube.com/watch?v=pp4lx44l6zU
TV Severka: Zámok, palác, synagóga
https://www.youtube.com/watch?v=G5bjEWhzJzQ
TA3: V Bytči chcú zachrániť chátrajúcu synagógu, bránia im nevysporiadané pozemky
http://www.ta3.com/clanok/1073019/v-bytci-chcu-zachranit-chatrajucu-synagogu-brania-im-nevysporiadane-pozemky.html
RTV: Žurnál Rádia Regina o 12.00
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1532/331694