Do dnešného dňa máme vyzbieraných

87 640,51 eur / 1 000 000 eur

Fázy rekonštrukcie

1. Kúpa pozemku a vysporiadanie exekučného konania cca 35 000 € HOTOVO
2. Rekonštrukcia a osadenie Mojžišových tabúľ v štíte cca 7 000 € HOTOVO
3. Odstránenie drevokaznej huby, rekonštrukcia podhľadov... cca 75 000 €
4. Rekonštrukcia okien cca 80 000 €
5. Rekonštrukcia fasády objektu cca 300 000 €
6. ...

Ďakujeme za každú podporu

Synagóga v Bytči je priestor, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť nám všetkým. Na to, aby sa naša vízia stala skutočnosťou, budeme potrebovať podporu. Bytčanom nie je osud synagógy ľahostajný. Presvedčili sme sa o tom počas akcií, ktoré sa tu uskutočnili. Či už to boli Augustové večery v zámku a synagóge, filmový festival Hviezdne noci, alebo Bytčiansky zámocký deň. Práve počas neho sme vyzbierali prvých dvetisíc eur, ktoré nám poslúžili na to, aby sme vyriešili problém s pozemkom, pre ktorý sa na niekoľko rokov zastavila rekonštrukcia. Aj naďalej však budeme potrebovať vašu pomoc a podporu. Pretože cieľ sa nám podarí splniť, len ak dokážeme združiť štátne peniaze, prostriedky z grantov, firemného, aj individuálneho darcovstva.

Podporiť nás môžete aj v tento moment,
poslaním ľubovoľného príspevku na náš transparentný účet:
SK63 0900 0000 0051 0967 8539

Každé euro, ktorým sa rozhodnete podporiť naše snaženie, bude pre nás dôležité. Na celkovú rekonštrukciu budeme potrebovať asi milión eur. Získať ich chceme predovšetkým z programu Obnov svoj dom z Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov, ostatných grantových programov, od firemných darcov, ale aj od vás, ktorým nie je osud synagógy ľahostajný.

Nemusíte mať pritom obavu, že by sa vaše peniaze stratili. Účet občianskeho združenia je transparentný, takže každý vklad, aj výber si môže každý z vás pozrieť na internetovej stránke. Ak sa rozhodnete nás podporiť, budeme vám vďační. Podporíte dobrú a správnu vec.

VEREJNÁ ZBIERKA

Na podporu našich aktivít sme od 1. apríla 2016 vyhlásili verejnú zbierku, ktorú ministerstvo vnútra zapísalo do registra verejných zbierok s názvom Rekonštrukcia bytčianskej synagógy pod číslom 000-2016-011507 na všeobecne prospešný účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Osobou zodpovednou za vykonávanie zbierky je Michal Filek. Do 28. 2. 2017 bola na osobitný účet zbierky pripísaná suma 20 455,39 eur (hrubý výnos zbierky). Tu je PREDBEŽNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY, ktorú sme 1. 3. 2017 predložili ministerstvu vnútra.

Ministerstvo vnútra sme 1. 3. 2017 požiadali o predĺženie verejnej zbierky a našej žiadosti bolo vyhovené. Verejná zbierka pokračuje ďalej do 31. marca 2018.

Číslo osobitného transparentného účtu:
IBAN: SK21 0900 0000 0051 0984 8075
SWIFT(BIC): GIBASKBX

Každým eurom prispejete k záchrane jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky a kúpite si svoju miestenku do histórie mesta Bytča. Ďakujeme vám!

Ak nás podporíte sumou minimálne 100 eur, získate od nás knihu Pavla Krála Židia v Bytči.

Darovanie 2 %

Prostredníctvom 2 % z vašich daní pomôžete našej vízii prežiť. Náklady na réžiu, údržbu, poplatky a spoluúčasť pri grantovej podpore totiž nebudú zadarmo. Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2 % Občianskemu združeniu Na záchranu bytčianskej synagógy:

IČO: 50055496
SID: nemáme – nevypĺňa sa
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy
ULICA: Gaštanová
SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1017/37
PSČ: 01401
OBEC: Bytča

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie uvedú údaje priamo tam. Posledný deň pre zaslanie daňového priznania na príslušný Daňový úrad podľa bydliska je 31. marec 2017.

Zamestnanci požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatenej dane. V tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, vyplnia všetky údaje o daňovníkovi: rodné číslo, priezvisko, meno, titul, adresu trvalého bydliska a z Potvrdenia o zaplatenej dane si zistia dátum zaplatenia dane a vypočítajú 2 % zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžu v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane je potrebné doručiť do 30. apríla 2017 na príslušný Daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste v roku 2016 v niektorej organizácii dobrovoľne odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom od tejto organizácie potvrdenie, môžete poukázať až 3 % zo zaplatenej dane.

Celý postup ako venovať 2 % nájdete aj tu: synagogabytca.sk/2-pre-synagogu

DÁTUM DARCA SUMA
08. 11. 2017 Schwarz Ivan Otto 115,99 €
12. 10. 2017 Dolan Josef 570 €
05. 10. 2017 Schwarz Ivan Otto 10000 €
29. 09. 2017 HLADOHLAS GROUP s. r. o. 158 €
18. 09. 2017 Macková Andrea, Mgr. 122 €
23. 08. 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia 1500 €
18. 08. 2017 Haštová Mária 100 €
18. 07. 2017 Votavová Vladimíra 40 €
03. 07. 2017 Anonym 2000 €
30. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 97,22 €
27. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 46,30 €
23. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 59,15 €
22. 06. 2017 Ministerstvo kultúry SR 22000 €
22. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 37,45 €
20. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 133,98 €
16. 06. 2017 Mihailovici Daniela 50 €
16. 06. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 137,48 €
26. 05. 2017 Mroscaková Mária 15 €
26. 05. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 30,56 €
19. 05. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 107,14 €
17. 05. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 6,36 €
15. 05. 2017 Ftáčniková Zlatica 50 €
15. 05. 2017 HOUR, spol. s r. o. 1230 €
11. 05. 2017 Žilinský samosprávny kraj 400 €
10. 05. 2017 Anonym 2000 €
10. 05. 2017 Finančné riaditeľstvo SR 31,58 €
18. 04. 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia 3500 €
11. 04. 2017 VIX s. r. o. 5000 €
02. 04. 2017 Cibulová Lýdia, Cibulová Alena 50 €
06. 03. 2017 Šlapka Tomáš 10 €
03. 03. 2017 Choma Daniel 6 €
27. 02. 2017 Masaryk Ivan 111 €
24. 02. 2017 Anonym 890 €
21. 02. 2017 Bodis Slavomír 1230 €
Úplný pohľad do transparentného účtu OZ vrátane výdavkov Úplný pohľad do transparentného účtu VEREJNÁ ZBIERKA NA SYNAGÓGU vrátane výdavkov

Partneri