Prečo to robíme?

V roku 1801 stála pri pivovare veľmi jednoduchá budova modlitebne. Súčasnú synagógu v neorománskom štýle postavila židovská náboženská obec v 90. rokoch 19. storočia za výdatnej finančnej podpory baróna Poppera. V roku 1886 sa synagóga zaskvela v celej svojej kráse a v r. 1990 sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. Od roku 2002 bolo jej majiteľom občianske združenie Biblické centrum, ktoré s rekonštrukciou začalo. Podarilo sa mu vymeniť zničenú strechu, vykonať sanáciu proti vlhkosti, zabezpečiť reštaurátorský prieskum a vypracovať projekt rekonštrukcie.

Bohužiaľ v roku 2010 práce zastavil súdny spor s majiteľom pozemku pod synagógou. Jeho urovnanie a opätovné naštartovanie rekonštrukcie je úlohou občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.

Ďalším cieľom je opraviť ju a sprístupniť verejnosti. Zrekonštruovaná synagóga nebude objektom náboženského významu. Bude slúžiť všetkým Bytčanom predovšetkým na kultúrno-spoločenské účely, stane sa miestom koncertov, výstav, divadelných predstavení a sídlom bytčianskeho mestského múzea. Je predpoklad, že do mesta pritiahne turistov a návštevníkov z domova, aj zo zahraničia a znova sa zaskvie ako unikátny šperk tohto regiónu.

VIAC O REKONŠTRUKCII

Do dnešného dňa máme vyzbieraných

87 640,51 eur / 1 000 000 eur

Aktuálne sa deje:

DSCN2674

Synagóga má nové stropy

10. januára 2018

Uverejnené 9. 1. 2018 v regionálnom týždenníku V bytčianskej synagóge zrekonštruovali poškodené stropy Synagóga v Bytči pomaly, ale isto pokračuje v rekonštrukcii. O jej záchranu sa stará OZ Na záchranu bytčianskej synagógy pod vedením Michala Fileka. Ten je presvedčený, že pre Bytču je dôležité túto národnú kultúrnu pamiatku zachrániť a zrekonštruovať. V Bytči zachraňujú národnú kultúrnu pamiatku. Postaralo sa o to […]

s nápisom 1

AHA! Synagóga 3

11. novembra 2017

Projekt AHA! Synagóga (Art and Historical Arena!) je spojením histórie a umenia. Zážitkovou formou, prostredníctvom prednášok, divadelného predstavenia a priamo v historickej budove národnej kultúrnej pamiatky, ste už dvakrát získali neskreslený obraz o histórií, kultúre, ale aj o osobnostiach a dôležitých dejinných udalostiach mesta Bytča. Na tému Židia v Bytči, od prvej zmienky po súčasnosť […]

DSCN1414

AHA! Synagóga na tému Tradičná ľudová kultúra v Bytči

3. októbra 2017

Občianske združenie na záchranu bytčianskej synagógy zorganizovalo v polovici septembra druhú časť kultúrneho a vzdelávacieho podujatia určeného pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť, s názvom AHA! Synagóga na tému Ľudová kultúra v Bytči a na okolí. BYTČA. Aj druhé pokračovanie projektu AHA! Synagóga (Art and Historical Arena!) bolo […]

modrá

AHA! Synagóga 2

4. septembra 2017

Pozývame vás na kultúrne a vzdelávacie podujatia určené žiakom a študentom základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti, ktoré sa uskutočnia v utorok 12. septembra v synagóge. Aj druhé pokračovanie projektu AHA! Synagóga (Art and Historical Arena!) je spojením histórie a umenia. Zážitkovou formou, prostredníctvom prednášok, hudobného vystúpenia a filmu získate poznatky o ľudovej […]

VIAC AKTUALÍT

VIAC PODUJATÍ